13 oktober, 2011

Sveriges bästa Östersjöbönder

Fredrik Andersson från Tarby gård och Johan Lindgren från Backa gård i Vallentuna utan för Stockholm har utsetts till årets svenska Östersjöbönder av Världsnaturfonden WWF. För att lantbruket som kollektiv ska kunna utveckla sitt miljöarbete och ligga i frontlinjen med ny teknik och nya tankesätt, krävs ett bra ledarskap.

– Ett ledarskap som får andra att förstå och inse vikten av ett gemensamt engagemang för miljöfrågorna är en förutsättning för att förbättra Östersjöns miljö och något som WWF länge har efterfrågat. Just det avgjorde juryns beslut att utse Fredrik Andersson och Johan Lindgren till landets bästa Östersjöbönder, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

I egenskap av ordförande i Vallentuna-Täby LRF-avdelning respektive Vallentuna kommungrupp, har Fredrik Andersson och Johan Lindgren genom sitt ledarskap och egna handlingar skapat ett engagemang för miljöfrågor bland flera lantbrukare i området. Deras gårdar är med i Greppa Näringen, lantbrukets miljökampanj som för 10 år sedan initierades av WWF.

– LRF Vallentuna-Täby sökte 2010 medel ur regerings havsmiljöanslag och fick via länsstyrelsen bidrag för bland annat strukturkalkning, provtagning, markkartering och omsådd av vallar. De båda vinnarna representerar områdets lantbrukare i en rad olika sammanhang, berättar Lennart Gladh, expert övergödning och Östersjön hos WWF.

Ett exempel är en vattendag som arrangeras i november för politiker och tjänstemän som även deltar i ett program för att presentera lantbrukets miljöarbete.

Den 23 juni 2011 startade regeringen en budkavle för en renare havsmiljö. I det sammanhanget utropade de berörda länen olika löften och bland en rad landshövdingar och tjänstemän i de olika länen var länsstyrelsen i Stockholms representant Fredrik Andersson, den ende bonden i sällskapet.

De båda vinnarna representerar Sverige och är nominerade till den regionala utmaningen att bli Årets Östersjöbonde (WWF Baltic Sea Farmer of the Year Award). Den slutgiltiga vinnaren för hela regionen, som får ett pris på 10 000 euro, offentliggörs den 2 november i samband med vid en konferens på Sånga-Säby utanför Stockholm den.

Tävlingen ingår i WWFs internationella Östersjöprogram som arbetar med övergödning, fiske och samarbetet om Östersjön över landsgränserna.

– Vinnarna är goda exempel på nödvändigheten av samverkan och den mångfald av åtgärder som behövs för att minska problemet med övergödning och andra miljöproblem inom lantbruket, avslutar Lennart Gladh.

Fakta: 2010 vann Mälardalsbönderna Håkan och Teri Lee Eriksson, Wiggeby gård, utanför Stockholm det internationella priset. Priset delas ut av WWF, Swedbank i samarbete med Baltic Farmers Forum for the Environment (BFFE) och jordbruksorganisationer i Östersjöregionen.

Bilden:
Fredrik Andersson från Tarby gård och Johan Lindgren från Backa gård i Vallentuna utan för Stockholm har utsetts till årets svenska Östersjöbönder av Världsnaturfonden WWF. Foto: WWF.