13 oktober, 2011

Ny informationsplats för miljöteknik för Östersjön

Patent- och registreringsverket (PRV) lanserar nu Sea of Inventions, en informationsplats för miljöteknik med fokus på Östersjön. Sea of Inventions innehåller en databas med ungefär 18 000 uppfinningar som kan kopplas till åtgärder som är nödvändiga för att förbättra miljöstatusen i Östersjön.

Från och med i dag kan du söka bland 47 kategorier av teknik och ladda ner teknisk information om uppfinningar, kontaktinformation till uppfinnare, områdesstatistik och mycket annat.

Fråga en expert
www.seaofinventions.se finns också information om patent och möjligheten att fråga experter om patent och miljöteknik. Här kan du som utvecklar ny teknik, söker samarbetspartners eller har ett miljöproblem att lösa hitta värdefull information som hjälper dig framåt i ditt arbete.

Effektivt nyskapande
Sea of Inventions är ett projekt som finansieras och drivs av PRV för att belysa nyttan med patentinformation i innovationsprocessen. Genom att använda patentinformation i ett tidigt skede blir teknikutvecklingen mer effektiv, dubbelarbete undviks och befintliga resurser kan läggas på det som verkligen är innovativt. Miljöområdena är identifierade med hjälp av HELCOM:s aktionsplan för Östersjön.

Info: www.seaofinventions.se