24 oktober, 2011

Wärtsilä levererar katalysatorer till finska kombiisbrytare

Wärtsilä kommer att leverera katalysatorer till två finska isbrytare, vilket möjliggör en avsevärd minskning av de för människan och omgivningen skadliga kväveoxidsutsläppen. Därutöver kommer fartyen att konverteras så att även bränsle med mycket låg svavelhalt kan användas.

Wärtsilä har fått en beställning av det finländska Arctia Offshore Oy för modifieringsarbete av två av företagets fartyg. Kontraktet undertecknades i september 2011. Detta projekt omfattar montering av katalysatorer som reducerar bland annat kväveoxider (NOx Reducer, NOR) och oförbrända kolveten (Oxidation Catalyst, OXI) från Wärtsilä för MSV Fennica och MSV Nordica, som båda är kombiisbrytare. Fartygen kommer att konverteras så att även bränsle med mycket t låg svavelhalt (Ultra Low Sulphur Diesel) kan användas.

När konverteringsarbetet har slutförts kommer fartygen att uppfylla de utsläppskrav som fastställts av myndigheterna i USA (United States Environmental Protection Agency EPA) för verksamhet på Norra ishavet. Detta skapar möjligheter för Arctia Offshore att delta i oljeborrningsprojekt i Nordpolsområdet på ett miljömässigt hållbart sätt.

Arbetet omfattar leverans och installation av Wärtsiläs kombinerade NOR/OXI-lösning på var och en av de åtta motorerna som driver de två fartygen. Installationsschemat är uppdelat i två delar, där den första delen planeras att slutföras i slutet av december 2011 och den andra i slutet av april 2012.

“Det här är ännu ett exempel på Wärtsiläs kompetens inom design av integrerade lösningar, som både är tekniskt avancerade och miljömässigt hållbara. Det konverteringsarbete som vi kommer att utföra på de här två fartygen inom offshoresektorn ger inte bara minskad miljöpåverkan, utan även en avsevärd utökning av användningsmöjligheterna för fartygen, eftersom de kommer att kunna användas i den känsliga miljön på Norra ishavet”, säger Leonardo Sonzio, direktör, Environmental Services på Wärtsilä.

Wärtsilä Services
Services är ett av Wärtsiläs tre affärsområden tillsammans med Ship Power och Power Plants. Wärtsilä Services erbjuder tjänster för både den globala marina marknaden och energimarknaden och har branschens mest omfattande servicenätverk. I företagets omfattande tjänsteportfölj ingår reservdelar och fälttjänster samt service av motorer, framdrivningssystem, el- och automationssystem och pannor. Den omfattar även miljörelaterade tjänster och lösningar, uppgraderingar och konverteringar, långsiktiga avtal för motor- och framdrivningssystem samt utbildningstjänster. Wärtsiläs serviceverksamhet ligger också i framkant vad gäller att utveckla nya servicekoncept som tillgodoser kundernas behov av optimal driftseffektivitet. Wärtsilä Services driver omkring 70 helägda verkstäder och har över 11 000 anställda.