4 april, 2013

Sätter stopp för dålig lukt från toaletten

Jabsco Toilet Fresh är ett nytt och unikt system som löser ett problem som många båtägare med toalett ombord upplever. Största orsaken till dålig lukt är att det bildas bakterier i inloppslangen till toaletten. Vid första spolningen efter att båten varit oanvänd under en period frigörs den dåliga doften.

Medlet motverkar och bryter ner de dåliga bakterierna med en aktiv miljövänlig specialformula som är en bakteriekultur i tablett form. Genom att de dåliga bakterierna bryts ner så förhindras de obehagliga dofterna. Bakteriekulturen förebygger dessutom risken för avlagringar i toaletten och slangar och gör systemet fräscht.

Jabsco Toilet Fresh systemet installeras på existerande inlopp till toaletten och behandlar inkommande vatten. Tack vare att vattnet med den uppblandade bakteriekulturen spolas genom toaletten och vidare i slangar och till septiktank behandlas dåliga bakterier och obehaglig lukt i hela systemet. En backventil som monteras på inloppslangen före systemet gör att vattnet med den goda bakteriekulturen stannar kvar.

Systemet består av en sats med en tank på 1,2 liter, en backventil och fem tabletter. Tankens storlek är designad för att motsvara en fullspolning av toaletten och volymen på 1,2 liter är en av orsakerna till att det fungerar. Det är viktigt att allt vatten som spolas är behandlat innan det når toaletten. Jabsco Tolilet Fresh tabletter säljs i fem pack och en tablett varar normalt i 10 dagar. Det behandlade vattnet får en blå färg och normalt rekommenderas att man fyller på med ny tablett när den blå färgen försvinner.

Info: http://info.xyleminc.com/jabsco.html