10 juni, 2013

Askeladden skriver ramavtal med myndigheter

Askeladden i Norge har skrivit ett ramavtal med flera myndigheter, inlusive polisen, för leverans av RIB-båtar. Detta efter en grundlig utvärdering och anbudsförfarande, där Askeladden Boats AS alltså fick uppdraget.

De vinnande argumenten för Askeladden var hög teknisk standard och konkurrenskraftiga priser, korta leveranstider och kunskap om RIB (Ridgid-Inflatable Boat).

Avtalet innebär långsiktiga leveranser av RIB i olika storlekar och med specialanpassad utrustning för det norska försvarets olika behov. Leveranserna genomförs i samarbete med Askeladdens polska produktionspartner som redan har stor erfarenhet av RIB-leveranser till polis och försvar med flera.

Serviceansvaret hanteras av Båtens Beste, som är Askeladdens interna avdelning för försäljning och service till kommersiella kunder.

Med det här avtalet har Askeladden fått ett fotfäste inom specialanpassade båtar för krävande yrkesanvändning, något som länge har varit en planerad satsning.

Askeladden har bland annat levererat en specialutrustad
Commuter RIB 10 som polisbåt til Sörlandet.

De båtar som omfattas av avtalet är i storlekar från sex till tolv meters längd med olika utrustning och påbyggnad. Politiets Data- og Materielltjeneste kan även använda ramavtalet och köpa Askeladden RIB till polisen.
För Askeladden representerar avtalet ett nytt och viktigt ben att stå på vid sidan av kärnverksamheten, som är fritidsbåtar.

– Vi gläder oss till att få det här samarbetet med Försvaret, som vi uppfattar som en kompetent och krävande båtköpare som vi har stor respekt för. Med våra många seriösa huvudleverantörer i ryggen känner vi oss säkra på att vi i varje sammanhang ska kunna leva upp till Askeladdens kvalitetsprofil, säger Henrik J. Askvik, daglig ledare för Askeladden.

Bildtext:
Politsåten Askeladden Commuter 10 RIB.