15 juni, 2013

SBU kansli öppettider i sommar

Under semesterperioden i juli är SBU:s kansli på Djurgården i Stockholm lågbemannat och under vissa tider helt stängt.

www.batunionen.com hittar du Kalendern i den vänstra menyn. Just nu finns följande i den.

• 13 september Utgivning Båtliv nr 5

• 17 september Unionsstyrelsen sammanträder

• 19 september Nordiska Båtrådet (NORDBÅT) sammanträder i Stockholm

• 15 oktober Unionsstyrelsen sammanträder

• 23 november Unionsstyrelsen sammanträder

• 24 november Unionsråd i Stockholm

• 15 januari Sista dag för motion till Båtriksdagen 2013

• 16 januari Unionsstyrelsen sammanträder

• 8 februari Unionsstyrelsen sammanträder

• 5 april Båtriksdag i Jönköping

Info: www.batunionen.com