10 juli, 2013

Minister räddas i sjöräddningsövning på Dalarö 10 juli

Den 10 juli agerar infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd nödställd och kommer att räddas ur vattnet utanför Dalarö och vinschas upp i helikopter.

Sverige är en ledande internationell förebild för effektiv och fungerande sjöräddning – enligt en modell som bygger på tät samverkan mellan frivilliga krafter och statliga myndigheter.

I ett steg att ytterligare förbättra samarbetet träffar infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd representanter från Sjöfartsverket och Sjöräddningssällskapet för att diskutera framgångsfaktorer, potentiella utvecklingsområden och fördjupad samverkan.

Se även www.sjöräddning.se och www.sjöfartsverket.se