10 juli, 2013

Start för Tre Kronor i The Tall Ships´ Races

I tisdags 9 juli startade briggen Tre Kronor af Stockholm i The Tall Ships´ Races I Östersjön. Starten skedde sydost om Falsterbo och första sträckan går till Helsingfors i Finland. Utöver briggens egna besättning med både unga och äldre sjömän med lång erfarenhet från flera olika segelfartyg finns ungdomar från Fryshuset i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Årets medverkan i The Tall Ships´ Races genomförs inom ramarna för Initiativet Hållbara Hav. Initiativet Hållbara Hav syftar till att skapa en hållbar utveckling för Östersjön och där är ungdomarna en viktig pusselbit för att nå målet.

Under ledning av Tre Kronors erfarna besättning får ungdomarna lära sig grunderna i hur man seglar ett äkta råtacklat fartyg på samma sätt som man gjorde vid mitten av 1800-talet. De deltar i vaktgången ombord och får uppleva segling under dygnets alla timmar. Fartyget blir som ett litet samhälle där det är väldigt tydligt hur viktigt det är att alla är med och tar sitt ansvar för att det ska fungera. Vi vill ge ungdomarna möjlighet att träffa nya människor och uppleva nya miljöer för att inspirera dem att växa och hitta vägar in i det svenska samhället. Målet är också att skapa ett intresse bland ungdomarna för frågor som rör miljön i Östersjön.

Under seglingen och i hamnarna tar besättningen vattenprover, på uppdrag av Stockholms universitet. Proverna ska analyseras med avseende på läkemedelsrester för att skapa en övergripande bild av läget i Östersjön. Resultaten kommer att presenteras under Initiativet Hållbara Havs seminarium på Kastellholmen den 5 september i år.

Initiativet Hållbara Hav startades 2011 i samråd med fartygets gudmor Kronprinsessan Victoria. Idag står ett stort antal företag bakom initiativet med TeliaSonera som huvudpartner.

Hållbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv, vill belysa Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill också peka på de insatser som initierats och som pågår, och de positiva resultat som åstadkommits. Våra verktyg är miljöutställningen ”Östersjön – vem bryr sig…” om miljögifter och kemikalier, fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen.

Avsikten är att föra samman de av samhällets aktörer som verkar för Östersjöns bästa. Initiativet Hållbara Hav kan i detta avseende göra skillnad och leda till konkreta insatser för Östersjöns framtid. I ett konsumentperspektiv är vår ambition att förmedla kunskap och hållbara alternativ.

Initiativet Hållbara Hav hittar du i Almedalen, i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen.
Se www.hallbarahav.nu