16 juli, 2013

Sverige sviker löften om att bekämpa algblomning

Nu har algblomningen nått den svenska kusten för första gången i sommar. Ytansamlingar har rapporterats från skärgården i Gryt, Arkösund och upp mot Trosa. Ännu har inte vattnen i Stockholms skärgård drabbats. Enligt en ny undersökning från WWF uppger nästan hälften av svenskarna att algblomningen förvärrats de senaste tio åren.

I en opinionsundersökning – som gjorts av Cint på uppdrag av WWF – har drygt 1000 personer fått svara på frågor om bland annat algblomning och övergödning.

Förutom att många upplever att algblomningen förvärrats svarar 15 procent att de någon gång valt att resa utomlands på badsemester istället för att stanna hemma och bada i Östersjön eller i en svensk sjö på grund av algblomningen.

– Tyvärr ser prognosen för fortsatt algblomning illavarslande ut. Insatserna för att minska läckaget av fosfor och kväve från jordbruket räcker inte. Sverige sviker och problemet kommer att finnas kvar på lång sikt om inte politikerna agerar, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén.

Algerna drabbar inte bara det fina badvattnet och sommarens fisketurer utan gör framför allt stor skada på havsmiljön. För när algerna dör förbrukar de stora mängder syre och släpper ut giftigt svavelväte, vilket leder till bottendöd i många fall. De döda havsbottnarna i Östersjön har tredubblats under 2000-talet.

I Östersjöns bräckta näringsrika vatten trivs cyanobakterierna särskilt bra. Samtidigt har regeringen dragit in de pengar som fanns avsatta för att lokalt åtgärda problemen. Däremot klarar cyanobakterierna inte av de höga salthalterna på Västkusten i Skagerack och Kattegatt.

Gifterna som utsöndras kan påverka såväl andning, som lever och mage. Både människor och djur kan få symptom av algblommande vatten genom t ex en kallsup. Vanligast är illamående, kräkningar hudirritation och diarréer.

WWF driver just nu en kampanj för att skydda svensk natur och få beslutsfattarna öka arealen och kvalitén av skyddade vattenområden. Sverige har globalt lovat att skydda 10 procent av våra kust- och havsområden – men idag är bara hälften av målet nått.

– Projekt för att syresätta bottnar och kemiskt binda fast fosfor på havsbotten kan aldrig lösa Östersjöns egentliga problem. Den enda räddningen är att minska utsläppen från jordbruket, avlopp och sjöfart, säger Lennart Gladh, övergödningsexpert på WWF.

Läs WWFs debattartikel om algblomningen på: http://www.aftonbladet.se/debatt/article17141133.ab