30 juli, 2013

Kritik från ÖBF mot ny toalag

Östergötlands båtförbund riktar stark kritik mot den nya toalettömningslag som gäller för fritidsbåtar från och med 2015. Förbundets ordförande, Harald Mårtensson, uttalar sig i tidningen Folkbladet.

I intervjun med Folkbladet säger Harald Mårtensson bland annat så här:

– Jag tycker att de pengarna för att lösa det här enligt lagstiftningen skulle göra bättre nytta om de användes på andra sätt. Jag skulle hellre se att man byggde ut toaletterna på land och servicestationerna i skärgården, än att tvinga småklubbar och hamnar att bygga mottagningsstationer.

Info: http://www.folkbladet.se/nyheter/?articleid=6456597