8 augusti, 2013

Sjöräddningsuppvisning under Lysekil Women’s Match

Sjöfartsverket arrangerar en sjöräddningsuppvisning under Lysekil Women’s Match. Fredagen den 9 augusti kommer en av Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar att rädda två personer som övergett ett fartyg.

Under Lysekil Women’s Match kommer Sjöfartsverket att visa hur sjöräddning kan gå till i praktiken. En av Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar och en lotsbåt kommer att finnas på plats för att undsätta två nödställda.
Sjöfartsverket finns på plats under hela evenemangsveckan och i sitt tält berättar de bland annat om sitt uppdrag att ansvara för sjö- och flygräddningen i Sverige.

Sverige är en ledande internationell förebild för effektiv och fungerande sjöräddning – enligt en modell som bygger på tät samverkan mellan frivilliga krafter och statliga myndigheter.

Tid: Den 9 augusti. Klockan 11-13. Tiden är inte exakt. Sjöfartsverkets monter finns i tältet vid tävlingsbåtarna.