20 september, 2013

Halv miljon ungdomar städar stränder

I morgon lördag är det Strandens Dag, en internationell manifestation då över en halv miljon ungdomar från hela världen gör en gemensam insats. Det är den största frivilliga insats som görs för för att minska marin nedskräpning. På intiativ av Coca-Cola Sverige och Idrottens miljöorganisation Städa Sverige kommer över tusen ungdomar i Sverige att städa över 100 stränder nu på lördag.

I Sverige kommer över 1 000 ungdomar från 60 föreningar att städa från Kalix i norr till Ystad i söder. Strandens Dag i Sverige är en del av projektet Städa Strand där ungdomar under april till oktober städar stränder runt om i landet. Städa Strand är ett intiativ från Coca-Cola Sverige och Städa Sverige. Under Strandens Dag kommer bland annat fotbolls-, sim- och seglarföreningar att hjälpa till. Även dykarföreningar kommer att genomföra undervattensstädningar under lördagen.

– Det tar 450 år för en platsflaska att brytas ner i havet. Vi ser det som en viktig del i vårt arbete att engagera ungdomar för att öka medvetenheten om nedskräpningens konsekvenser. För att på allvar kunna minska nedskräpningen måste vi producenter ta ett större ansvar, säger Mia Barkland hållbarhetschef på Coca-Cola Enterprises.

Idrottsföreningarna får en ekonomisk ersättning från Coca-Cola för att de plockar skräp från stränderna. Pengarna används bland annat till idrottsutrustning och för att utveckla idrotten. Samtidigt får de också kunskap om miljö och nedskräpning

– Vi ser ett ökat intresse från idrottsrörelsen att vara med i miljöprojekt och vi hoppas på fortsatta samarbeten med företag vill vara en del av en hållbar framtid, säger Mats Wésslen, vd för Städa Sverige.

Skräp som hamnar i vattnet tar lång tid att bryta ner och blir till mikroskopiska partiklar som påverkar djur- och växtlivet. För 28:e gången genomförs därför Strandens Dag nu på lördag, den 21 september, då över en halv miljon ungdomar och frvilliga runt om i världen kommer plocka bort skräp från stränder för att förhindra att det hamnar i havet.

I samband med att årets upplaga av Städa Strand starade i april genomfördes en undersökning bland ungdomar i åldersgruppen 15-22. Undersökningen att de flesta ungdomarna ser sig själva som miljömedvetna. Men bara 46 procent av de tillfrågade upplever nedskräpning som ett problem, vilket tyder på att ungdomarna har svårt att se miljöfrågan ur ett större sammanhang.

Strandens Dag 2012 i siffror

· 550 000 ungdomar och volontärer deltog

· Sammanlagt plockades 4 603 ton skräp upp

· 330 mil kuststräcka städades

· I Sverige deltog 1 000 ungdomar som plockade upp 15 ton skräp

Nedbrytningstid för skräp i havet

· Fiskelinor 600 år

· Plastflaskor 450 år

· Aluminiumburkar 200 år

· Plastpåsar 1-20 år

Foto: Städa Sverige.