18 december, 2013

Sex historiska fartyg k-märks av Sjöhistoriska museet

Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, har k-märkt ytterligare sex historiska fartyg. De ingår därmed i den exklusiva flotta av skepp och båtar som anses viktiga för det maritima kulturarvet. Sammanlagt 126 fartyg med hemmahamnar längs landets alla kuststräckor från norr till söder och i insjöar och älvar är nu k-märkta.

Att bevara, använda och utveckla verksamheten kring dessa fartyg engagerar tusentals entusiaster runt om i Sverige.

– Vi är väldigt stolta och glada över att nu kunna presentera ytterligare sex k-märkta fartyg, säger intendent Claes Wollentz på Sjöhistoriska museet. För Sjöhistoriska är det viktigt att kulturhistoriskt intressanta fartyg kan bevaras och användas. Möjligheten att få vara med ombord lockar varje år tusentals intresserade. De här fartygen är viktiga för en levande kustkultur.
Ägarna ansöker själva om att få sitt fartyg k-märkt. Utmärkelsen kan sökas för fartyg som gått i yrkesmässig trafik och som främjar kunskapen om sjöfartshistorien.

– Vi k-märker intressanta och värdefulla fartyg. På så sätt vill vi verka för att de uppmärksammas, bevaras och används. Förhoppningen är att k-märkningen ska ge uppmuntran och stöd till ägarna som arbetar med att förvalta det maritima kulturarvet, säger Claes Wollentz.
De sex nu k-märkta fartygen presenteras nedan. Läs mer om k-märkta fartyg och om Sjöhistoriskas arbete på www.sjohistoriska.se. Där finns också listan över samtliga k-märkta fartyg.

Fartygen

Belone/ SKGU, Hemmahamn: Fiskebäckskil
Byggd 1943, Hällevikstrand
Material: Ek på ekspant.
Längd: 13.47 m. Bredd: 4.80 m. Brt: 24 brt
Fiskefartyg, forskningsfartyg.
Belone är ett klassiskt fiskefartyg som förr var verksamt i räkfiske. Från 1943 till 1970 hörde hon hemma i Strömstad med namnet Paulona, SD 846. Fartyget representerar det betydelsefulla kustfisket. Från 1970 övergick fartyget till att bli forskningsfartyg för Institutionen för biologisk grundutbildning vid Uppsala universitet. Fartyget byggdes då delvis om och klassades som passagerarfartyg och namnändrades till Belone (latin för näbbgädda).

Dynäs II/ SIDR, Hemmahamn: Sandö, Ångermanälven
Byggd 1910, Härnösand Mekaniska Verkstad & Varv
Material: Järn.
Längd: 20.4 m. Bredd: 4.36 m. Djup: 2.4 m. Brt: 17 brt
Bogserbåt.
Bogserbåten Dynäs II byggdes 1910 på Härnösand Mekaniska Verkstad & Varv för att utöver timmerbogsering även fungera som representations- och rekreationsfartyg åt beställaren konsul Ekman. Därför skiljer hon sig från dåtidens övriga bogserbåtar genom att ha överbyggnad i
teak med blanka mässingsdetaljer och en speciell salong för konsuln inredd med mahogny och röd sammet. Konsuln bjöd 1934 kronprins Gustav Adolf och kronprinsessan Louise på lunch ombord i den vackra salongen. Den stora råoljemotorn, en Skandia 465C 4-cylindrig tändkulemotor på 240 hk. installerades 1955 och ersatte den tidigare ångmaskinen som var på 140 hkr. Dynäs II är i mycket gott skick där såväl skrov, däckshus, inredning och maskin renoverats och underhålls med hög ambitionsnivå.

Ekefjord/ SKAD, Hemmahamn: Rönnäng
Byggd 1961, Rönnäng
Material: Ek på ekspant.
Längd: 23.96 m. Bredd: 6.00 m. Djup: 2.94 m. Brt: 99 brt
Fiskefartyg.
Ekefjord är ett klassiskt fiskefartyg byggd i Rönnäng 1961 på beställning till Åstol med beteckningen LL715. Fartyget har senare bland annat varit hemmahörande i Simrishamn och på Öckerö. Ekefjord gick i fiske fram till 2009 och tillhörde de större träfiskebåtarna. Fartyget byggdes med styrhytt av aluminium och var ett av de första fartyg som levererades med valback i nitad aluminium. Maskin har bytts ett par gånger och smärre modifiering har skett av inredningen.

Hamnfärjan II/ SFB-7121, Hemmahamn: Marstrand
Byggd 1948, Kungsviken
Material: Ek.
Längd: 9.33 m. Bredd: 3.61 m. Djup: 1.52 m. Brt: 17 brt
Färja
Hamnfärjan II byggdes 1948 i Kungsviken på Orust. Den blev i det närmaste identisk med sin föregångare, Hamnfärjan I. Färjan drivs av en elektrisk motor på 8 hk (ASEA) och har 40 batterier vilka sammankopplade ger 80 Volt. Färjan laddades automatiskt med ström varje gång man lade till både på Martrandssidan och på Koön. Hamnfärjan II trafikerade Marstrands hamn fram till
juni 1985. För att förhindra att hon skrotades bildades då föreningen Färjans Vänner vars målsättning är att bevara färjan för framtiden så att den fortsatt kan fungera som ett inslag i hamnbilden. Färjan är unik och är en av mycket få elektriskt drivna färjor. Färjan kallades allmänt “Spårvagnen” på grund av sitt utseende, den blå färgen och likartad teknik, som påminde om en spårvagn. Ca åtta miljoner passagerare har åkt med Hamnfärjan II under den tid hon var i aktiv tjänst. Färjan genomgick en omfattande renovering 1996-1999.

Kalmarsund / SCAR, Hemmahamn: Göteborg
Byggd 1953, Örlogsvarvet Stockholm.
Material: Stål.
Längd: 29 m. Bredd: 7.4 m. Djup: 3.1 m. Brt: 240 brt
Minutläggare
Kalmarsund, fd minutläggare Mul 13 byggd 1953 för minutläggning och minlinjeunderhåll. Fartyget har genomgått flera ombyggnader under sin aktiva tid som örlogsfartyg. Idag ingår Kalmarsund i Maritimans samling av fartyg som en representant för kustförsvaret. Ambitionen är att bevara henne och använda fartyget för att visa hur det svenska kustförsvaret fungerade förr. Fartyget representerar en typ av fartyg som under efterkrigstiden varit vanlig i skärgårdsmiljön, kring våra viktiga hamnar och baser.

Ymer, Hemmahamn: Härnösand
Byggd: 1934, Östhammar.
Material: Ek på järnspant.
Längd: 8.50 m. Bredd: 2.70 m.
Lotsbåt

Tjänstebåt nr 3, Ymer, byggdes 1934 på Östhammar båtvarv för Bönans lotsstation. Båten är klinkbyggd och från början försedd med öppen styrhytt. Åren 1948-49 skedde viss ombyggnad med inbyggd styrhytt och ny Sefflemotor på 25 hkr. På Ymer finns bevarat äldre beslag, utrustning samt en genuin interiör och exteriör.

Sjöhistoriska museet i Stockholm är ett statligt museum för handelssjöfart, marinarkeologi, fritidsbåtar, Östersjöfrågor och andra maritima teman. Tillsammans med Vasamuseet och Marinmuseum ingår vi i myndigheten Statens maritima museer.

Info: www.sjohistoriska.se

Bilden:
Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, har k-märkt sex historiska fartyg. De ingår därmed i den exklusiva flotta av skepp och båtar som anses viktiga för det maritima kulturarvet. Sammanlagt 126 fartyg med hemmahamnar längs landets alla kuststräckor från norr till söder och i insjöar och älvar är nu k-märkta. På bilden Dynäs II med Ångermanälvens Sandö som hemmahamn.
Foto: Sjöhistoriska museets arkiv