Höjda avgifter för båtförarintyg från NfB

Styrelsen i Nämnden för båtlivsutbildning framlade inför årsmötet förslag på förändringar av nämndens arbetssätt och uppdrag för att bland annat säkerställa kvalitén på förhör samt att utveckla och bredda nämndens sätt att arbeta framöver.

För att finansiera och genomföra dessa förslag kommer avgifterna för förhör att behöva höjas.

På årsmötet fattades ett enigt beslut om att godkänna styrelsens förslag till åtgärder samt att ge styrelsen i uppdrag att genomföra förslagen.

De nya avgifterna som gäller från och med 2014-01-01 är följande:
450 kronor: Förarintyg, Kustskepparintyg, Radarintyg, Manöverintyg för Högfartsbåt, Utsjöskepparintyg, SRC samt LRC.
300 kronor: Båtmekanikerintyg, Seglarintyg 1, Seglarintyg 2, Seglarintyg 3 samt Kanalintyg.

Den budgetförstärkning detta innebär kommer bland annat att användas till:
Kvalitetssäkring av förhör, förhörsförrättar- och lärarkonferenser, utveckla webbplatsen, marknadsföring, utveckla dagens intyg samt skapa fler intyg, introduktionsutbildning av nya Förhörsförrättare med mera.