Föreningen Svenska Robotbåtar till Karlskrona 2014

Föreningen Svenska Robotbåtar, FSvR, en förening som vilken båtklubb som helst? Ja, på sätt och vis. Men, de förvaltar en mycket ovanlig båt! Den sista kvarvarande robotbåten i svenska Marinen, som togs ur tjänst 2005. Det är ett fartyg på 45 m och 246 ton med tre Rolls Royce gasturbiner om sammanlagt cirka 13 000 hk.

Det var meningen att HMS Ystad skulle skrotas, men så skedde inte. Ett lyckat räddningsförsök hade då satts igång av en grupp entusiaster och Statens Maritima Museer(SMM) övertalades att ta på sig ägarskapet, FSvR bildades och avtalade med SMM att förvalta robotbåten R142 Ystad!

Föreningen Svenska Robotbåtar (FSvR) är en ideell organisation med syfte att bevara en robotbåt i sitt originalskick så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt och dessutom sprida kunskap och kännedom om fartygstypens historiska roll och unika teknik.

FSvR har ett avtal med SMM, att driva robotbåten R142 Ystad som ett levande museifartyg. I detta arbete ingår att köra fartyget, utbilda besättningar och underhållspersonal, sköta underhåll, samla och bevara dokument, manualer och bilder om fartygstypen, sprida information och kunskap till allmänheten mm. Till vardags ligger fartyget förtöjt i Veteranflottiljens bas på Gålö i Stockholms södra skärgård.

FSvR planerar att göra en resa med R142 Ystad, Stockholm (Gålö) – Karlskrona – Stockholm (Gålö) uppdelat på fem etapper under de första helgerna i juni 2014. Föreningen erbjuder allmänheten möjlighet att följa med på detta unika arrangemang. De gör detta i samband med att Marinmuseum i Karlskrona inviger sin nya ubåtshall.

För vidare information om föreningen och för bokning av biljetter till Karlskronaresan, besök föreningens hemsida www.robotbatar.se

Text: Gunnar Ålund, Jon Hallgren (FSvR)
Foto: FSvR