Förstärkt sommartrafik till Holmön i väntan på Capella

Även sommaren 2014 förstärks trafiken på Holmöleden med en passagerarbåt och en lastbåt, när den ordinarie färjan Helena Elisabeth i maj går på varv för sedvanligt underhållsarbete under några veckor.

Helena Elisabeth ersätts av ett annat passagerarfartyg och i mitten av maj kommer vägfärjan Sanna att förstärka leden som lastfartyg.

– Vi är glada att även i år erbjuda en förstärkning av sjölinjetrafiken, på samma sätt som vi gjorde förra året, säger Hans Söderqvist, nautisk expert på Färjerederiet.

Samtidigt löper renoveringsarbetet av den nyinköpta färjan Capella på enligt tidplan på varv i Lysekil. Målet är att Capella ska sättas in på Holmöleden i år.

Capella kommer att mångdubbla lastkapaciteten för fordon och erbjuder flera passagerarsalonger. Hon är tio meter längre än Helena Elisabeth och det ställer nya krav på färjelägen och angöring. Det finns inga hinder för att hon ska gå i trafik med de befintliga landanläggningarna, men Färjerederiet kommer ändå att genomföra vissa förbättringar på leden för att underlätta trafiken.

– Säkerhet, seglingsegenskaper och komfort ombord ska vara tillgodosett före Capellas trafikstart, understryker Hans Söderqvist.

Den som är intresserad av att ta del av bilder och information kring renoveringen av Capella, kan följa projektet via Trafikverkets hemsida: Holmöleden.

Holmöleden är den längsta färjeled som trafikeras av Färjerederiet. Holmön ligger utanför Umeå, mellan svenska fastlandet och Finland. Färden från färjeläget i Norrfjärden och till Holmön tar drygt en halvtimme och går över öppet hav. Det är sedan tidigare beslutat att färjan till Holmön ska förbli ett statligt ansvar.