Ren båtbotten fokus för Helena

Helena Nilsson är projektledare för det nya SBU-projektet ”Ren båtbotten utan gift”.

Vad innebär projektet?
– Det handlar om att minska användningen av biocidfärger och kanske i stället välja en båttvätt eller ett annat alternativ. Vi fokuserar på den svenska kusten öster om Öresund, säger Helena, som själv är seglare och tidigare jobbade som journalist på tidningen Segling.
– Vi kommer att åka runt till olika platser, prata med båtklubbar och kommuner. Dels för att inspirera till annat än att måla med giftig bottenfärg, dels för att visa vad man kan göra och vilka andra metoder båtägarna kan använda.
Vad ska du göra, rent konkret?
– Jag vill på olika sätt inspirera båtägare i stället för att ge pekpinnar.
– Vi ska bland annat nylansera hemsidan Båtmiljö.se under SBU:s flagg. Hemsidan byggdes upp 2010 av Skärgårdsstiftelsen, WWF och Baltic Sea 2020, men las tyvärr ner i juni 2014 på grund av minskade anslag.
Vad är viktigast att börja med?
– Att lyfta frågan och starta diskussionen i båtklubbarna. Vi kommer bland annat att lansera en film, som ska spridas digitalt, och en broschyr med giftfria alternativ.
”Ren båtbotten utan gift” löper till och med sista mars 2015. Helena kommer att dela sin tid mellan Svenska Naturskyddsföreningen och SBU.
Projektets syfte är att minska användningen av biocidfärger på båtar. Projektet finansieras av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) med 2,1 Mkr. Därutöver lägger de fyra organisationerna cirka 500 000 kr. De fyra föreningar som står bakom projektet är Naturskyddsföreningen, SBU, Skärgårdsstiftelsen och Sportfiskarna.
Lars-Åke Redéen

Foto: Magnus Helander.