31 mars, 2015

Havsöringspremiär på Västkusten

På onsdag 1 april är det premiär för havsöringsfisket på Västkusten. Därför kommer Länsstyrelsen, i samarbete med Sjöpolisen och Kustbevakningen, ha en förstärkt fisketillsyn. Huvudsyftet är att skapa en god efterlevnad av reglerna genom kontroll av och information till de fiskande.

För att fisket ska vara hållbart måste existerande fiskeregler följas. De innebär i korthet att:
• Vid handredskapsfiske får man högst behålla sammanlagt två laxar eller öringar per fiskare och dygn.
• Öring mindre än 45 cm får inte behållas och ska omedelbart återutsättas skonsamt.
• Fiske med nät på grundare områden än 3 meter är förbjudet inom perioden 1 oktober t.o.m. 30 april.

Observera att särskilda regler gäller för fiske i Svinesund och i Idefjorden.

Om du observerar brott mot gällande regler – kontakta Kustbevakningen Polisen 114 14, eller Länsstyrelsen .

Mer information om aktuella regler finns på
Info: www.svenskafiskeregler.se