Utökat antalet aspirantplatser till Kustbevakningen

För att snabbare möta upp kompetensförsörjningen de närmaste åren har Kustbevakningens generaldirektör, Lena Jönsson, beslutat att utöka antalet aspirantplatser från 24 till 30 de närmaste åren. Beskedet kommer precis i slutfasen av årets aspirantrekrytering.

En av de stora utmaningarna för Kustbevakningen i närtid är kompetensförsörjningen. Detta är en följd av att myndigheten på grund av oviss ekonomi fått ställa in tre aspirantklasser. Tidigare i år har Kustbevakningen utlyst 24 aspiranttjänster men inriktningen är nu att utöka rekryteringen till 30 tjänster.

– Att vi tar in sex extra aspiranter gör att vi lite snabbare kan fylla vakanserna i organisationen, säger personal- och ekonomidirektör Helene Frykler.

Aspirantklassen börjar den 17 augusti 2015.