5 april, 2016

Många drunkningsolyckor i år

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna visar att

 

11 personer omkom genom drunkning under mars i år jämfört med 6 personer under mars 2015.

Under årets tre första månader har totalt 27 personer drunknat, jämfört med 12 under samma period förra året.

2016             mars             2015

5                    Is                   1

1                    Bad               –

1                    Fritidsbåt     –

4                    Övriga          5

11                 Totalt            6