5 april, 2016

Transportstyrelsen varnar för båtvärmare

Transportstyrelsen varnar för en typ av båtvärmare av fabrikat Wallas.
Så här står det i  Transportstyrelsens pressrelease:

Produkt: Dierslvärmare för båtar
Tillverkare: Wallas-Marin Oy
Märke: Wallas
Typ: 40 Dt
Följande värmare berörs: Värmare med serienummer 1089 – 1256
Värmarnas brister
Wallas-Marin Oy har meddelat att ett fel på värmarna kan leda till att värmeväxlaren smälter vilket kan leda till att personer kolmonoxidförgiftas.

Risknivå
Tillverkarens bedömning är att risken för att felet ska uppstå är liten.

Konsumentinformation
Om du är innehavare av en värmare i den aktuella serien så ska du kontakta din leverantör för kontroll/åtgärd.

 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Sjosakerhet/Bristfalliga-produkter/wallas/