17 januari, 2017

Barn och unga i fokus – SBU får 425 000 kr

22 friluftsorganisationer delar år 2017 på det totala statsanslaget om 47,8 Mkr. Förra årets tillägg på 20 Mkr ligger kvar i regeringens budget och är mycket viktigt för friluftsorganisationerna och deras arbete i Sverige. Av statsanslaget viks 22 Mkr till organisationsbidrag och 25,8 Mkr till verksamhetsbidrag (projekt). Friluftsorganisationerna som oförtrutet arbetar med att aktivera barn, ungdomar och vuxna i alla samhällsgrupper – bidrar till fysisk aktivitet och till att skapa sociala sammanhang.

– Det är glädjande att friluftsorganisationerna nu kan fortsätta det arbete som inleddes 2016 i och med den höjning av anslaget som då skedde. Friluftsorganisationerna kommer nu ges möjlighet att ta ut ytterligare 10 000 tals barn på spännande aktiviteter. Höjningen av anslaget går främst till verksamheter vars syfte är att fördjupa samarbetet med skolorna, öka integrationen i samhället och förbättra folkhälsan genom utevistelse, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av statsbidrag sedan år 2010. Totalt inkom 86 ansökningar från 25 olika organisationer. Det ansöktes om 69 miljoner kronor och översökningsgraden var ca 50 %.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.
Sammanfattning av fördelning av medel, nedan. För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök www.svensktfriluftsliv.se/bidrag

 
Organisationsbidrag per organisation, kr
Cykelfrämjandet, 525 000
Friluftsfrämjandet, 8 700 000
Riksförbundet Hälsofrämjandet, 200 000
Sportfiskarna, 4 400 000
Svenska Båtunionen, 425 000
Svenska Fjällklubben, 70 000
Svenska Frisksportförbundet, 55 000
Svenska Islandshästförbundet, 80 000
Svenska Kennelklubben, 600 000
Svenska Kryssarklubben, 400 000
Svenska Livräddningssällskapet, 1 950 000
Svenska Turistföreningen, 1 100 000
Svenskt Friluftsliv, 3 600 000
Summa organisationsbidrag: 22 105 000
Verksamhetsbidrag (projekt) per organisation, kr
Cykelfrämjandet, 1 826 000
Friluftsfrämjandet, 2 615 000
Förbundet Skog och Ungdom, 185 000
Naturskyddsföreningen, 3 707 000
Riksförbundet Hälsofrämjandet, 250 000
Riksförbundet Sveriges 4H, 500 000
Scouterna, 2 100 000
Sportfiskarna, 3 825 000
Svenska Båtunionen, 194 500
Svenska Cykelsällskapet, 500 000
Svenska Fjällklubben, 32 500
Svenska Frisksportförbundet, 200 000
Svenska Islandshästförbundet, 54 000
Svenska Jägareförbundet, 1 000 000
Svenska Kanotförbundet, 590 000
Svenska Klätterförbundet, 1 190 000
Svenska Kryssarklubben, 837 000
Svenska Livräddningssällskapet, 1 589 500
Svenska Orienteringsförbundet, 1 105 000
Svenska Turistföreningen, 2 559 500
Svenskt Friluftsliv, 1 000 000
Summa verksamhetsbidrag: 25 860 000