8 december, 2021

MED FOKUS PÅ VACKRA TRÄBÅTAR

En vacker träbåt i hamn eller på tur väcker ofta nyfikenhet och intresse hos omgivningen. Det finns förhållandevis många äldre träbåtar i Sverige, men intresset är så pass stort att det även byggs helt nya. Båtliv besöker Anders Annells träbåtssnickeri på Värmdö i Stockholms innerskärgård. – Ur Båtliv 6-21