24 oktober, 2022

Gustavsbergs båtklubb firade 100 år

Söndagen 28 augusti firade Gustavsbergs Båtklubb 100-årsjubileum och passade samtidigt på att inviga sitt nya efterlängtade klubbhus på stranden innanför bryggorna i Farstaviken. Det regn som dittills varit så efterlängtat började falla samtidigt som bandet till stugan klipptes och ökade sedan i intensitet de närmsta timmarna. Det la inte sordin på stämningen.

Som Bengt Forssman skrev i Gustavsbergarna och deras första båtar startades klubben av arbetare på Gustavsbergs Porslinsfabrik. De fick stöd av fabriksledningen för detta med bland annat upplåtelse av mark och disposition av Tjustviksholm som blev en klubbholme så pass nära att man kunde ta sig dit en vardagkväll.

Från början var det motorbåtar – eller snarare båtar med utombordsmotor – som dominerade. När tjänstemännen började ansluta sig gjorde segelbåtarna sitt inträde och under en period på 1950-talet bröt de sig ur och bildade egen klubb – GSK.

I början var det sociala livet livligt med många och omsorgsfullt arrangerade fester, men så småningom riktades verksamheten mer direkt mot båtarna. Föreningen växte snabbt, och området vid Farstaviken räckte inte till, framför allt vintertid. Fabriken fortsatte med sitt stöd och upplät 1974 mark i Mölnvik vid Grisslingefjärden, där numera all vinteruppläggning sker och där en stor del av båtarna också ligger på sommaren.

På frågan om hur man ser på sin historia svarar ordföranden, Anders Persson, att den har man väl huvudsakligen lagt bakom sig. Det är få träbåtar kvar i klubben och de särbehandlas varken positivt eller negativt, enligt honom. Som om träbåtar bara skulle höra till historien! Men – krasst sett – det är väl så man på många håll ser på saken.

Frågan är vad som väntar runt hörnet: fortsatt trä, plast, plåt, kolfiber… eller något helt nytt och hur kommer båtlivet att se ut om 100 år?

Info: www.gustavsbergsbatklubb.se

Anna Birgitta Eriksson

 

Bildtext: Gustavsbergs Båtklubb har firat sitt 100-årsjubileum.