1 januari, 2007

Ungdomsledarkurs i förbundsregi

Blekinge BF har anordnat kurs för blivande ungdomsledare, steg 2. Kursen mynnade ut i att deltagarna ska kunna tjänstgöra som miniledare/ledare på kommande sommars sjösportläger på Aspans kursgård.

Ett 15-tal pojkar och flickor grillades på Tingsgården i Bräkne-Hoby av Håkan Hasselberg och Martin Nordström i ämnen som föreningskunskap/organisation, ”Hjärt- och lungräddning” samt ledarskap. Ledarskapsutbildningen hölls av Per Mattson, Tarkett

Det är BBF:s förhoppning att dessa ungdomar stärkta av sina nyvunna kunskaper ska bli ett föredöme för sina kamrater på sjön.