4 maj, 2007

Stockholms maritima kultur

Det händer mycket kring den maritima kulturen i Stockholm. Höjdpunkten är givetvis Tall Ship´s Race, men många viktiga och långsiktiga frågor kring den maritima utvecklingen har fått ökad aktualitet.
En viktig samhällsfråga och riksintresse är debatten om den del av Nationalstadsparken, även kallad Sjögården. Föreningen Stockholms Sjögård är en paraplyorganistaion som samordnar 50 föreningar och organisationer i frågor kring den maritima utvecklingen inom Sjögården. Gå gärna in på Stockholms Sjögårds hemsida, www.sjogard.se, och läs remissvaren kring utvecklingen av den maritima kulturmiljön i Stockholm.