1 januari, 2007

Båtriksdag i sjösäkerhetens tecken

Årets Båtriksdag, som hölls 13-14 april, karaktäriserades mera av samråd och endräkt än hård debatt och motsättningar. Sjösäkerheten stod i centrum med bland annat en motion om ett framtida båtförarkort. Nya ramstadgar var också uppe för beslut.
Av Erik Bohlin
Den centrala frågan om styrelsens förslag till höjning av medlemsavgiften för 2003 med 10 kronor till 41 kronor blev visserligen föremål för ingående diskussion, men accepterades. Valfrågorna bjöd dock på en överraskning. Tack vare ett sent inhopp i valproceduren lyckades SMBF få in Bengt Anderhagen, Stockholm, på en ordinarie styrelsepost. Han petade därmed ut Lars Erik Möller, Falsterbo, som lämnade styrelsen.
Sedan Båtriksdagen under många år arrangerats i olika delar av landet har nu principbeslut tagits att den skall förläggas till stockholmsområdet. SMBF svarade den här gången för arrangemangen och inledde den öppna delen med ett mycket stämningsfullt och vackert bildspel, som gav föraning om den stundande våren och sommaren. Den nyvalde ordföranden, Arne Sahlin, gav en intressant bild av SMBF:s arbete.
Anders Unosson presenterade Skärgårdsstiftelsens viktiga arbete i det vidsträckta området mellan Arholma och Landsort. En nyhet är att de ”avmilitariserade” delarna av skärgården kan komma att bli tillgängliga på ett helt nytt sätt. Gunnar Arvidsson, Sjöräddningssällskapet presenterade dess viktiga verksamhet.

Höjd medlemsavgift
De formella förhandlingarna genomfördes utan större debatt utom i fråga om unionsstyrelsens (US) förslag om höjning av medlemsavgiften för 2003. I sin motivering hänvisade US till det faktum att man tvingats ta 725 000 av Båtlivsfonden för att täcka ett underskott. Båtlivsfonden, som skapats för exceptionella händelser, behöver fyllas på upp till den ursprungliga nivån – cirka 1 Mkr.
Trots uttalad viss tveksamhet från några håll accepterade Båtriksdagens majoritet höjningen av medlemsavgiften för 2003 med 10 kronor till 41 kronor för enkelanslutna och 36 kronor för dubbelanslutna.
Detta liksom övriga beslut föregicks traditionellt av grupparbeten där inlämnade motioner debatterades under några lördagstimmar. Båtriksdagen in pleno på söndagsförmiddagen accepterade gruppernas förslag utan större debatt. För innehållet i dessa beslut hänvisas till Båtlivs hemsida, www.batliv.se, där de kommer att presenteras mera utförligt.

Nya i styrelsen
De avslutande valfrågorna fick ett helt oväntat inslag. Utöver valnämndens förslag till styrelseledamöter nominerade Saltsjön Mälarens Båtförbund Bengt Anderhagen. Det muntligt röststarka ja för honom ansågs slå ut Lars-Erik Möller, Falsterbo. Något voteringskrav restes inte och därmed fick den trygge skåningen, efter flera år av gott arbete i US, åka hem utan styrelseuppdrag. Skåningarnas besvikelse var inte att ta miste på.
Göran Andersson, Norrköping insattes som ordinarie US-ledamot efter Bengt Aldengård, Söråker, som undanbett sig omval. Sten Olsson, Piteå tog plats som ny suppleant i US.