1 januari, 2007

Båtklubb med bara två medlemmar

Stora Hunduddens varvsförening ligger på östra Djurgården och en båtplats i denna hamn är mycket attraktiv. Den ser ut som en båtklubb vilken som helst, men enligt stadgarna har föreningen bara två medlemmar, KSSS och SXK:s stockholmskrets. I praktiken disponerar medlemmarna i respektive klubbar hälften var av utrymmen på uppläggningsplatser och vid bryggorn.

De sedvanliga avgifterna för disponerade ytor betalar båtägarna till föreningen. En arrendator sköter torr- och sjösättningar. Verksamheten leds av en styrelse med tre representanter från vardera klubben samt tre representanter bland båtägarna. Föreningen har nyligen blivit medlem i Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF).