1 januari, 2007

Ny VD för Svenska Sjö

Nils Gorton, 53, är ny VD för Svenska Sjö AB. Han tillträdde 15 mars och har 25 års erfarenhet i försäkringsbranschen.
– Det känns spännande, säger han. Våra lokaler är helt fantastiska ur båtlivssynpunkt. Vi finns nära hamnområdet i Vaxholm, som torde vara ett av de mest trafikerade i landet.
– Det känns spännande ur en annan synvinkel också.

Det känns stimulerande att ta vid i detta arbete. Svenska Sjö är ju marknadsledande på båtförsäkringsområdet. Vi finns ju mycket nära våra kunder i mer än ett avseende och Båtorganisationernas Försäkringskommitté (BFK) har genom åren lyckats uppnå för båtägarna ganska unika resultat.

För egen del har Nils Gorthon som många andra seglat jolle som barn och i vuxen ålder bedrivit båtliv i varierande omfattning. Just nu har han sin båt i Svinninge Marina Club och som många andra hoppas han på många sköna båtdagar.

Info www.svenskasjo.se