1 januari, 2007

Hamnjubileum

Hallsta Båtklubb i Hallstavik firade nyligen ett 40-årsjubileum med en trevlig fest i hamnen. Den välutrustade hamnen med plats för cirka 200 båtar vid fyra pontoner, stor kran, klubbstuga och rymliga uppläggningsplaner tillkom på ett ovanligt sätt. Klubben hade sedan 30-talet en hamnanläggning i den innersta delen av Edeboviken och arrenderade mark av Hallsta Pappersbruk.

I slutet av 50-talet behövde det expanderande pappersbruket marken och klubben anvisades ny mark med förmånliga villkor. Energiska klubbfunktionärer sökte och fick nästan hela det statliga bidrag som då fanns för anläggande av fritidsbåtshamnar. Kungl. Sjöfartsstyrelsen fick i uppdrag att bygga hamnen. Totalkostnaden kom att uppgå till knappt 300 000 kronor.

Klubben var sedan några år direktansluten till Svenska Båtunionen eftersom regionalt förbund inte fanns. Klubbens ordförande blev styrelsesuppleant i SBU:s styrelse. Hamnen stod färdig och invigdes i oktober 1961 av SBU:s dåvarande ordförande, amiral Gösta Odqvist. Våren 1962 kunde klubbmedlemmarna ta klubben i besittning.