1 januari, 2007

Förarintygskurs

Stegeborgs båtklubb tillsammans med Avantia båtklubb arrangerade en förarbeviskurs i TBV Östergötlands regi under hösten 2001. Provet ägde rum 5 november. Thomas Böök, NBF:s förhörsförrättare, var mycket nöjd med kursdeltagarna.
Trots att man numera inte får använda miniräknare vid förhöret lyckades alla lösa sina uppgifter.

Alexander Johansson