1 januari, 2007

Stora problem för liten båtklubb

Hägernäs Båtklubb med bryggplatser för 29 båtar och en klubbstuga ställs nu inför ännu en höst och vinter utan att veta vart man ska ta vägen. Redan för flera år sedan stod det klart att Täby kommun sagt upp det arrendekontrakt klubben haft på ett område på det gamla flygflottiljområdet. Eftersom nu fastställda byggplaner inte var färdiga förlängdes kontraktet årsvis.

Hösten 2001 fastställdes emellertid detaljplanen och ett möte ägde rum i oktober 2001 med representanter för kommunen för att diskutera alternativ lösning på klubbens problem. Trots flera propåer och skriftlig vädjan från klubben har bara det hänt att kommunalrådet Stefan Klåvus i ett brev, daterat 4 april i år, konstaterat ”att vi nu inte ser några möjligheter att hitta en ny plats för Hägernäs båtklubb, vilket jag tyvärr tvingas beklaga”. Någon personlig kontakt har inte gått att få. I samma brev påpekas att det redan finns två större fritidsbåtshamnar och att det inte är aktuellt att skapa någon ny. Hägernäs Båtklubb har dock funnits sedan 1947.

Eftersom JM-Bygg, som numera äger marken, ännu inte startat upp sina byggplaner har klubben kunnat vara kvar på nåder. Klubbens sekreterare Håkan Granell kan bara konstatera att alla kommunala dörrar tycks ha slagit igen för gott. Klubbens namn har till och med strukits på listan över båtklubbar på kommunens hemsida.