1 januari, 2007

Båttypsklubbar under utveckling

När vi möter en båt av samma fabrikat som den egna eller ser en likadan i gästhamnen uppstår gärna en känsla av samhörighet. Ofta blir det en trevlig pratstund på bryggan med utbyte av erfarenheter. På fler håll har nu bildats klubbar med uppgift att sammanföra båtägare av en viss båttyp.

Båtliv förmedlar gärna kontakten och för dagen kan vi informera att Forbinaägare i hela landet kan gå in på hemsidan www.forbinaklubben.org och höra av sig till styrelsen och anmäla sitt intresse för medlemskap.
Alla ägare till en Albin 25 har också fått ett forum i www.albin25.com. Albin 25-klubben är nybildad och i ett pressmeddelande satsar styrelsen med säte i Karlstad på ett mycket brett program med en rad förmåner för sina medlemmar. I första han vill man nu ha kontakt med alla Albin 25-ägare runt om i landet. Det sker enklast genom att anmäla sig via hemsidan Saltö 31 är en annan båttyp med egen klubb. Den kommer att ha årsmöte på båtmässan Allt för Sjön den 9 mars i rum nr 257. Årsmötet ska börja kl. 11.00 och därefter lunch, för den som så vill, i mässrestaurangen.

Caravelle33 är en båttyp som såldes som självbyggarbåt under 70- till början på 90-talet. Det finns idag cirka 150 båtar i våra skärgårdar.
En klubb under namnet Caravelle33 Klubben har nu bildats och vi går att nå via http://home1.swipnet.se/~w-16008/caravelle33klubben.htm.