1 januari, 2007

SMBF överklagar

SMBF (Saltsjön-Mälarens Båtförbund) överklagar hos Regeringen Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut att tillåta Vägverket att hålla Tappströmsbron stängd från den 15 januari t.o.m. den 1 maj.

Förbundet anser att 1 maj är en mycket aktiv dag för fritidsbåtar med bl.a. sjösättningar och årets första tur. Då Vägverket har haft 3,5 månad på sig för sitt arbete borde man kunna avsluta arbetet innan helgdagen. Med denna motivation anhåller man att Regeringen ändrar beslutet.