1 januari, 2007

Bok om gummibåtar

Skandinaviska Gummibåtsklubben med säte i Hörby satsar på att sprida information kring denna speciella form av båtliv. Klubben ger ut en välredigerad tidning i fyrfärg med flera nummer per år och den samlade årsutgivningen är ett bra uppslagsverk kring det trailerburna båtlivet. Nu vill man gå ett steg längre och ge ut en bok om allt detta. Den är tänkt att omfatta tre olika avsnitt.

Det första ska handla om råd, tips, service av gummibåtar och RIB. Det andra behandlar trailerkörning och sjösättning. Det tredje beskriver navigation och körning med mindre båtar. Klubben efterlyser nu ekonomiskt stöd från presumtiva läsare och branschen för att kunna bekosta tryckning och utgivning av boken. Intresserade kan lämpligen ta kontakt via e-post: sgkrib@passagen.se.