1 januari, 2007

Flera båttypsklubbar

Forbinaklubben
I klubbens programförklaring framgår att klubben är en länk mellan innehavare av Forbinabåtar i Sverige. Klubben ska främja medlemmarnas nytta och glädje av sina båtar genom olika gemensamma aktiviteter såsom eskadrar, informationsträffar etc. Föreningen är rikstäckande, men stöder att regionala avdelningar bildas inom föreningen. Hittills har vi två aktiva regionala avdelningar, Stockholm och Mälaren.

Dessutom jobbar vi på att få i gång avdelningar på Västkusten och i Vänern där många Forbinabåtar finns. Vill du veta mer om Forbinaklubben gå in på hemsidan: http://www.forbinaklubben.org/.
Dufourföreningen lade sin grundsten vid ett möte i november 2002. Föreningens mål och syfte är att tillvara ta medlemmarnas intressen och värna om båttypen. Föreningen är öppen för alla storlekar av Dufourbåtar. Självfallet bygger denna liksom andra ideella föreningar på att alla hjälps åt att bidraga med synpunkter, tips och erfarenheter. En förening enbart bestående av en styrelse gör ingen glad utan vi ser fram emot just ditt bidrag.

Sammanställningen av olika tips är sammanställd och kommer troligen att läggas ut på en medlemssida på hemsidan. Håll dig informerad på ” Aktiviteter i Dufourföreningen ” på hemsidan http://hem.passagen.se/dufour/index.html.