1 januari, 2007

Skånska hamnar med problem

I Klagshamn finns som på en del andra håll både en båtklubb och en hamnförening. Båda – som är medlemmar i Skånes Båtförbund – är hyresgäster i den kommunala hamnen med var sin brygganläggning. På land finns en byggnad med olika faciliteter. Hamnföreningen köpte för några år sedan huset av båtklubben för en symbolisk summa. Båtklubben menar att en klausul i köpekontraktet ger klubben rätt att återköpa huset. Det vill hamnföreningen inte acceptera och frågan kommer nu hänskjutas till tingsrätt för att konflikten ska lösas.

Man anser sig ha rätt att utestänga båtklubben från hamnhuset. Till historien hör att hamnföreningens ordförande är moderat kommunpolitiker och han har anlitat stadsjuristen för att få hjälp att vräka båtklubben. Det ifrågasätts nu om kommunal tjänsteman får anlitas i privata juridiska ärenden.