1 januari, 2007

Skånehamn i norsk regi

I Simrishamn har den kommunala hamnen arrenderats av ett privat bolag, Marina Partner, som i sin tur är ett dotterbolag till norska koncernen Örsta Stål. Motivet är att Marina Partner vill göra hamnen till en referensanläggning för sin produktion av hamnutrustningar såsom bryggor av olika typ, elutrustning med mera.

I hamnen finns dels Simrishamns segelsällskap och en hamnförening med cirka 200 medlemmar som hyresgäster. Företaget ska dessutom driva gästhamn, sköta hamnbyggnad och sköta sjösättning och torrsättning och transporter till den närbelägna uppläggningsplatsen. Enligt uppgift från bolaget gäller de avtal sällskapet och hamnföreningen redan har med kommunen.

– Vi vill kunna visa upp en levande hamn, säger Jan Ljunggren, nybliven hamnfogde. Det är vårt primära mål, inte att tjäna pengar. Vi vill inte skrämma bort båtägarna med alltför höga avgifter. Med planerade upprustningsåtgärder räknar vi med att locka nya hyresgäster, framför allt lite större båtar.