1 januari, 2007

Kanalstopp hindrar sjöräddningen

Vid Falsterbokanalen är Sjöräddningssällskapets enhet belägen i norra hamnbassängen. Där finns för övrigt Höllvikens Båtklubb och gästhamn Förra sommaren invigdes en ny sjöräddningsstation på mark arrenderat av Sjöfartsverket. Vid årsskiftet stängdes kanalen och därmed begränsades förutsättningarna för sjöräddarna avsevärt.

Enligt all erfarenhet görs alla räddningsinsatser söder om kanalen. Resan runt Falsterbonäset blir kanske blir alltför lång för en framgångsrik insats. Nu kräver sjöräddarna att få tillgång till nycklar så att man själva kan öppna slussportarna och komma ut till havsområdet söder om näset snabbare.

Men trafikområdeschefen Lars-Göran Ånefors tycker inte att det är bra. I vinter ska kanalen besiktigas och därefter ska man ta ställning till sjöräddarnas framställning. De allra flesta räddningsinsatserna görs ändå efter 1 maj under sommaren, menar man.