1 januari, 2007

Saltsjön – Mälarens Båtdag 2003

Lördagen den 8 februari kunde förbundsordförande Arne Sahlin hälsa ett 90-tal medlemmar från 40 båtklubbar välkomna till årets Båtdag. 2002 års stora fråga var den om statlig utförsäljning av kronans mark i våra skärgårdar. SMBF har engagerat sig helhjärtat i frågan och fått röna stor uppskattning för det. Bland annat har den särskilda avdelningen – En skärgård för alla – på hemsidan varit flitigt besökt.

Vid de formella Båtdagsförhandlingarna valdes Torgny Ljungqvist, Rörstrands BK, till ny förbundssekreterare på två år. Övriga nya i styrelsen är Arne Bengtsson, Ösmo BK och Mats Dryselius, Essinge BK. Riksdagsman Ola Rask (s) informerade om vad som skett efter det att motionen om stopp av utförsäljningen och en utredning hade accepteras av riksdagen. Fortifikationsförvaltningen har kvar uppdraget att utförsälja den mark som försvaret inte längre har behov av, men finansminister Bosse Ringholm tror inte att någon myndighet säljer ut någon mark innan utredningen är klar.

– Men det är efter ett sådant beslut som arbetet börjar, poängterade Ola Rask, det gäller att påverka utredningen nu och inte komma med förslag och idéer när besluten redan är tagna. Och risken för utförsäljning finns fortfarande. Här har båtorganisationerna hittills varit till mycket stor hjälp och visat att de tar ansvar för en levande skärgård. Det är också viktigt att påverka kommunerna så att ingen utförsäljning sker till marknadspriser. – I månadsskiftet oktober – november ska utredningen vara klar och det gäller att hålla tempot fram till dess! Man får inte stanna upp för då finns risk att marken ute i skärgårdarna försnillas för kommande enerationer, avslutade Ola Rask.