1 januari, 2007

Eskader utvecklar Bornholm Runt

Kappseglingen Bornholm Runt har seglats i 41 år med fina anor och nu vill eskaderteamet ytterligare utveckla denna tradition. Eftersom denna fina segling äger rum i slutet av juli, så har Simrishamns Segelsällskaps eskaderteam ett erbjudande till alla er som vill familjesegla, motorsegla, eller med motorbåt gå runt Bornholm på ett mera lugnt sätt.

Vi kommer att avsegla tre dagar innan kappseglarna startar och vi går in till två hamnar. Tanken är att vi ska vara lite hemlighetsfulla, när det gäller vilka hamnar vi tänker anlöpa, åtminstone fram till avseglingsdagen. Detta för att göra det lite mer spännande.

Vi kommer att i mån av plats reservera i förtid för eskadergänget i dessa hamnar. Grillning givetvis, underhållningen står vi för själva. Vi vet av erfarenhet att Gitarrer & Dragspel och ett glatt humör finns alltid med ombord på båtarna. M/S Victoria ovan samt S/Y Sun Lover
och S/Y Carnabeth kommer att vara eskaderledarbåtar.
Vi kommer att anlöpa Simrishamn kvällen innan målgången före Bornholm Runtkappseglarna.

Givetvis kommer SSS att utmärka alla eskaderbåtar som fullföljt, samt visat god sjömanskap med ett diplom. Eskaderledarna kommer även att prisa den eller de besättningar, som visar en fin stämning på våra uppehåll i
hamnarna. Starten för denna eskader äger rum tisdagen den 22/7 03 kl 10.00
Målgång med start från Bornholm fredagen den 25/7. 03 kl 10.00

Anmälan vill vi gärna ha senast lördagen den 8/7.03
Eskaderledare Tommy Andersson på M/S Victoria kan ni ringa till på tel 070-511 3537, 0414-100 04 eller e-mail: Victoria@odata.se

Övriga kontaktpersoner är eskaderledarna Holger Granath på S/Y Sun Lover, tel. 0414-101 36 e-mail: hogrant@msn.com, och Sven Carlsson S/Y Carnabeth, tel 0414-128 77.