1 januari, 2007

SVBF jubilerar

Den 10-12 juli firar Svenska Veteranbåtsföreningen (SVBF) sitt 20-årsjubileum vid ett möte i Nyköpings hamn. Då är det 20 år sedan ett veteranbåtsmöte anordnades i Västervik som ledde till att SVBF så småningom bildades. Nya och gamla medlemmar samlas på torsdagen. På fredagen inbjuds allmänheten att beskåda härligheten och vara med och utse charmigaste båt, alltmedan mötesdeltagarna träffas och trivs.

Alla som har båt av klassiska material, stor, liten, segel- eller motorbåt. Du som har en båt som passar in och som har lust att lära känna andra likasinnade är välkommen till mötet och i föreningen. Andra är välkomna att beskåda skönheterna från kaj.