1 januari, 2007

Kustkulturseminarium i Gävle

Den 5-6 september äger ett intressant seminarium rum i Gävle med inriktning på det kulturarv som finns i kustområdet Historiskt är Kustkulturseminariet i Gävle en uppföljning av en rad seminarier med anknytning till Kustbudkavlen -98. Kustguide arrangerade det första hösten -99 på Båtmässan i Älvsjö.

Senast var det ett nationellt seminarium i Västervik i september 2002, där bruks- och allmogebåtars dokumentation samt bevarande var huvudämne. På seminariet utsågs en arbetsgrupp som följde upp förslagen vid ett möte med Sjöhistoriska. Resultatet, som blev ett genombrott, innebär att SSHM nu har tagit den här kategorin båtar i sitt arbetsprogram. Seminariet beslutade också att Gävle skulle bli mötesplatsen för nästa seminarium och att kustkulturen och samarbetsformer tas upp i programmet.

För första gången arrangeras ett seminarium som tar fasta på vår Kustkultur och som har ambitionen att skapa ett nationellt samarbete för att värna om den och ge den möjligheter i en levande kustbygd.
Utställningen om Kustbudkavlen -98 vid Länsmuseet i Gävle. Det är historiskt – för första gången kommer en offentlig utställning att visa upp skeppskistorna och presentera kustkulturskatterna. Info www.kustguide.net