1 januari, 2007

Blekingeklubb fick EU-bidrag

Aspö Båtklubb i Karlskrona skärgård har funnits i 25 år och verksamheten har under åren varit varierande. Klubbverksamheten var fram till 1999 sakta nedåtgående, varför en nystart gjordes. En interimsstyrelse startade upp och bildade en ordinarie styrelse vid årsmötet 2000. Antalet medlemmar växte från 78 till dagens 150. Klubbens ordförande, Göran Janrell, är imponerad över att styrelsen och medlemmarna i klubben är så lojala och ställer upp ideellt med sina olika kompetenser för klubbens verksamhet.

Vi visste att vi hade många eldsjälar, men många andra har också engagerat sig i allt arbete och stöttat oss även utanför klubben. Genom att ta över ansvaret och teckna arrendeavtal med Karlskrona kommun tog Aspö Båtklubb över verksamheten i hamnarna Lökanabben och Djupvik. Omfattande arbeten har sedan den 1 november 2001 kommit igång i hamnarna. I samverkan med EU Mål 2 Öarna, Länsstyrelsen i Blekinge och Karlskrona kommun, har uppförts ett nytt klubbhus vid Lökanabben. Med bland annat ett EU-bidrag på 800 000 kronor och en omfattande arbetsinsats av klubbmedlemmar kunde den 65 m2 stora byggnaden nyligen invigas i anslutning till klubbens 25 årsjubileum.

Klubbhuset är avsett som en gemensamhetsanläggning för i första hand medlemmarna i Aspö Båtklubb, men även gästande båtfolk, boende på Aspö och de som besöker ön är välkomna. I klubbhuset har faciliteter för att öka servicen för båtfolket byggts in såsom vattenklosetter, duschar, bastu och tvättmöjligheter. Sex gästplatser finns, men lediga klubbplatser får utnyttjas. Annat nyttjande är uthyrning för konferenser i samarbete med Aspö Lotstorns vandrarhem, föreningsverksamhet på ön mm.