1 januari, 2007

Navis nya navigationsmästare

Navigationssällskapet i Stockholm håller klubbstanderten högt med sin egen navigationstävling. Den 9 augusti körde sällskapet årets tävling med Navis klubbholme Lillöörarna som bas. Navis tävling är öppen för alla intresserade. Förutom Navismedlemmar deltog ekipage från Petterssonklubben samt Stallmästargårdens BS.
Tävlingsansvariga var välkända ”Team Tegsjö”. De hade lagt en väl planerad och underhållande runda på drygt sju distansminuter som bjöd på tre smala passager innanför tremeterskurvan.

En av dem gav inte mer än en decimeters marginal under kölen för den mest djupgående båten. Sju moment och passerkontroller hade man lyckats få in på den relativt korta sträckan. Resultatet redovisades på utsatt tid och medan Navis funktionärsteam redovisade resultaten bjöds de deltagande teamen på vin och tilltugg. Ny Navismästare blev Eric Weise.

Resultat:
1: Eric Weise, skeppare på Nalle, 58 prickar. Inga Momentprickar.
2: Lars Knöppel, skeppare på Bad Loser, 64 prickar. Inga momentprickar.
3: Bo Hammarberg, skeppare på Tordmulen3, 85 prickar. 15 momentprickar.
4: Team Knuts, Zenobia, 160 prickar, 80 momentprickar.
5: Rolf Berglind, skeppare på Miramis, 305 prickar, 75 momentprickar.