1 januari, 2007

Caravelle 33-klubbens första träff

Hela 13 klubbåtar anslöt till en träff helgen 2-3 augusti på Fifong. Framgången blev total: alla besättningar kände att detta gav otroligt mycket. Med tanke på att Caravelle 33 till så gott som 100 procent är en självbyggarbåt, så förevisades ett antal mycket smarta och eleganta lösningar både vad gäller inredning, maskininstallation, utrustning och finish på träarbeten mm.

Klubben kommer alldeles säkert att genomföra ett nytt möte nästa säsong och mot bakgrund i framgången med detta möte är det mycket troligt att ännu fler båtar kommer att delta. Mer info om klubbträffen finns på adress:

http://caravelle33.com/fifong2003.htm.Klubben startade 1 september 2002 och har cirka 40 medlemmar. Klubbens hemsida finns på adress: http://caravelle33.com.Intresserade kan kontakta Anders Jakobsson, tel 070-369 96 12.