1 januari, 2007

Belönade träbåtsägare

I många båtklubbar finns det fortfarande entusiaster som vårdar och seglar gamla träbåtar. Hit hör A22-klubbens medlemmar och Skärgårdskryssarförbundet har via sin Renoveringsfond hedrat två av klubbens medlemmar. Det är dels Jonas Claudelin, Stockholm som fått hedersplakett för förtjänstfullt renoverande av A 22:an Corona, dels Clarence Andersson, Nynäshamn, för förtjänstfullt bevarande av A 22:an Anitra. På hemsidan http://fly.to/corona kan intresserade studera renoveringsprojektet.

Båda båtarna tillhör verkligen kategorien veteranbåtar. Anitra byggdes 1932 efter ritning av Erik Nilsson och Corona 1929 efter A Magnussons ritningar.
De allra flesta är inte lika gamla, och faktiskt byggs fortfarande nya. Enligt uppgift kommer sannolikt två byggda i plast och en i trä att sjösättas i sommar. Allt sedan 1933 tävlas om Skärgårdskryssarpokalen, som i år äger rum på Ekoln vid Uppsala 3-6 juli.

På hemsidan http://surf.to/22klubben finns mera info.