1 januari, 2007

Nya båttypsklubbar


En Comet 26-klubb startades vid nyåret. och en Commander 31-klubb.bildades senare på våren. Rapportören Jan Ohlfeldt önskar flera medlemmar i respektive klubbar och presumtiva nya medlemmar kan få information på klubbarnas hemsidor, som nås via.

http://hem.passagen.se/cometklubb/ och
http://w1.875.telia.com/~u87525007
/comet31commander/comet_31_commander_start.htm