1 januari, 2007

Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation – nytt forum

Båtsporten i Skåne bildade den 3 juni 2003 en ny samarbetsdelegation – Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation – (SBS) med Skånes Båtförbund, Skånes Seglarförbund och Svenska Kryssarklubbens Öresundskrets som medlemmar. Man vill på detta sätt skapa ett debattforum för båtlivets framtidsfrågor, främst relaterade till hamn och miljö.

I ett brev undertecknat av de tre organisationernas ordförande riktat till Skånes kustkommuner, länsstyrelsen, Skånes kommunförbund och andra myndigheter och organisationer pekar man på att i SBS finns rik erfarenhet från hamn- och miljöfrågor på såväl nationellt som internationellt plan. Som en start på SBS medverkan och som en plattform för vidare samtal kring det skånska båtlivets hamn- och miljöfrågor inbjuder SBS till en gemensam presentation av dagsläget vid ett lunchmöte den 17 oktober 2003.