1 januari, 2007

Svenska Malöklubben

Svenska Malöklubben skall huvudsak verka för en ökad kontakt mellan Malöägare och även med andra som har intresse av Malö båtar. Detta skulle kunna ske på flera olika sätt som med nyhetsbrev, webbsidor och kanske båtträffar under trevliga former. Vad exakt klubben skall innehålla och göra, får vi bestämma om tillräckligt många vill vara med så att det blir meningsfullt med en klubb.

Skicka in din intresseanmälan till Kay Kjellgard, Bergklevet 8, 423 41 Torslanda, eller Maila: kk@mbox301.swipnet.se